Destinat a aquelles persones o col·lectius d’arreu del món que s’hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.
El termini per presentar candidatures finalitza el 30 d’abril de 2024 – PDF informatiu adjunt.

Destinado a aquellas personas de todo el mundo que se hayan distinguido de forma excepcional en el cultivo de la ciencia ecológica.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de abril de 2024 – PDF informativo adjunto.

 To people all over the world who have distinguished themselves in the field of ecological science.
he deadline for submitting applications ends on April 30, 2024 – informative PDF enclosed.

 IMPORTANT!!!

La presentació de candidatures s’ha de fer a través de Tràmits gencat, en aquest enllaç.
Per a qualsevol incidència, contacteu amb la secretaria del premi, a prm@gencat.cat.

La presentación de candidaturas debe realizarse a través de Trámites gencat, en este enlace.
Para cualquier incidencia, contacte con la secretaría del premio, a prm@gencat.cat.

The submission of candidatures must be done through gencat’s page Procedures, at this link.
For any problem, contact the prize’s secretariat, at prm@gencat.cat.